ទឹកជូតសម្អាតគ្រឿងសម្អាង Bifesta Cleansing Lotion 300ml

$36 $32

ទឹកជូតសម្អាតគ្រឿងសម្អាង Bifesta Cleansing Lotion គឺជាប្រភេទទឹកសំអាតដែលរួមផ្សំពីទឹកជូតគ្រឿងសម្អាង និងទឹក toner ។ ជួយជូតជ្រះការ make up និងកោសិកាចាស់ៗដែលបណ្ដាលអោយស្ទះរន្ធញើស ដែលនៅតែផ្តល់សំណើមដល់ស្បែកយ៉ាងល្អ។

  • ប្រទេស​ផលិត៖ ជប៉ុន
  • ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ Bifesta
  • ចំណុះ៖ 300ml
error: Alert: Content is protected !!