ម្សៅ Canxi ជប៉ុន 140g

$22

ម្សៅ Canxi ត្រី cod ជប៉ុន 140g បានចំរាញ់ពីត្រី cod គឺជាត្រីមួយក្នុងចំណោម ១០ប្រភេទត្រីឆ្ងាញ់បំផុតនៅលើពិភពលោក។ ត្រីមានអាហារូបត្ថម្ភខ្ពស់ជួយជំនួយដល់សុខភាព។

-ប្រទេសផលិត៖ ជប៉ុន

– ម៉ាក៖ Fine

-ចំណុះ៖ 140g

error: Alert: Content is protected !!