សេរ៉ូមបណ្ដុះរោមភ្នែក DHC Eyelash Tonic Pen 6g

$29

សេរ៉ូមបណ្ដុះរោមភ្នែក DHC របស់ប្រទេសជប៉ុនជាការរកឃើញថ្មី បាននារីៗពេញចេញនិងប្រើប្រាស់ច្រើន។  សេរ៉ូម បានចំរាញ់ពីសុកនិងគ្រឿងផ្សំធម្មជាតិច្រើនយ៉ាង ជួយបន្ថយជ្រុះ ព្យាបាល រោមខូច ធ្វើអោយរោមភ្នែកដុះវែងក្រាស់ស្អាត។

  • ប្រទេសផលិត៖ ជប៉ុន
  • ម៉ាក៖ DHC
  • ចំណុះ៖ 6g
error: Alert: Content is protected !!