ទឹកអនាម័យស្រ្តី Inclear

$42

ទឹកអនាម័យស្រ្តី Inclear របស់ប្រទេសជប៉ុន ជួយសម្អាតសម្លាប់បាក់តេរី បំបាត់ក្លិនអាក្រក់និងរលាក រមាស់បានល្អ ហើយមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ត្រីប្រើប្រាស់។

– ប្រទេសផលិត៖ ជប៉ុន

– ម៉ាក៖ Hanamisui

– ចំណុះ៖ 10 បំពុង

error: Alert: Content is protected !!