គ្រីមទ្រនាប់ Kose white BB Cream Sekkisei 6 in 1

$40

គ្រីម Kose white BB Cream Sekkisei 6 in 1  របស់ប្រទេសជប៉ុន ជាផលិតផលសំអាងដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅជប៉ុន។ គ្រីមមានអត្ថប្រយោជន៍ស្មើនឹង ៦ ផលិតផលផ្សេងៗ គ្នាដូចជា៖ សេរ៉ូម ទឹកដោះគោបំប៉ន គ្រីមបំប៉ន គ្រីមទ្រនាប់ការពារស្បែក គ្រីមទ្រនាប់បំបាត់ស្នាមលើស្បែកនិង គ្រីមការពារកម្ដៅថ្ងៃ។

  • ប្រទេសផលិត៖ ជប៉ុន
  • ម៉ាក៖ KOSE
  • ចំណុះ៖ 30g
error: Alert: Content is protected !!