ផលិតផលបន្តក់ភ្នែក Rohto Vita 40 12ml

$15 $12

ផលិតផលបន្តក់ភ្នែក  Rohto Vita 40  របស់ប្រទេសជប៉ុន មានសារធាតុសំខាន់ៗល្អសម្រាប់ភ្នែក ៤ យ៉ាងគឺ vitamin E, B6, Natri និង Kali,  និងគ្រឿងផ្សំជាច្រើនទៀតជំនួយកោសិកាភ្នែក កាត់បន្ថយចុករោយយភ្នែក កាពារនិងបង្ការមានជម្ងឺផ្សេងៗ ធ្វើអោយភ្នែកភ្លឺមើលឃើញច្បាស់និងឆ្ងាយ។

  • ប្រទេសផលិត៖ ជប៉ុន
  • ម៉ាកពាណិជ្ជសញ្ញា៖ ROHTO
  • ចំណុះ៖ 12ml
error: Alert: Content is protected !!