សាប៊ូដុសខ្លួនសម្រាប់បុរស Pharmaact Cool Body Soap 600ml

$29 $26

សាប៊ូដុសខ្លួនសម្រាប់បុរស Pharmaact Cool Body Soap  បានចំរាញ់ពីគ្រឿងផ្សំធម្មជាតិ ជួយលាងសម្អាតស្បែកលើរាងកាយ បំបាត់ក្លិនខ្លួន  ធ្វើអោយស្បែកមានសំណើមទន់ហើយមានក្លិនប្រហើរទាក់ទាញ។

-ប្រទេសផលិត៖ ជប៉ុន

– ម៉ាក៖ Kumano

-ចំណុះ៖ 600ml

error: Alert: Content is protected !!