ថ្នាំដុសធ្មេញ White & White 150g

$12

ថ្នាំដុសធ្មេញ White & White របស់ប្រទេសជប៉ុន មានពពុះច្រើន ក្លិនក្រអូបប្រហើរ មានប្រសិទ្ធិភាពកម្ចាត់បាក់តេរី សម្អាតមាត់ធ្មេញ បំបាត់ក្លិនមាត់ ការពារជំងឺពុកធ្មេញ ដង្កូវស៊ីធ្មេញនិងធ្វើអោយធ្មេញសស្អាត។

– ប្រទេសផលិត៖ ជប៉ុន

– ម៉ាក៖ LION

– ចំណុះ៖ 150g

error: Alert: Content is protected !!