ផលិតផលបំបាត់ការកើតឬស Ibokorori 10ml

$32

ផលិតផលបំបាត់កើតឬស Ibokorori របស់ជប៉ុន មានចំណុះត្រឹមតែ 10ml តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់ សម្រាប់ស្បែកដែលមានកើតឬសឬដុះសាច់។ល។ ជាមួយគ្រឿងផ្សំដ៏សំខាន់ពី Axit salicylic នឹងជួយបំបាត់នូវឬសដ៏អាក្រក់ ជួយអោយស្បែករបស់អ្នកនឹងប្រែជាទន់និងរលោងមកវិញ។

  • ​ប្រទេសលិត៖​ជប៉ុន
  • ម៉ាក ៖ Yokoyama
  • ចំណុះ10ml
error: Alert: Content is protected !!